Algemene Voorwaarden
Retro Hotel


1. Algemeen


Welkom op de website van Retro Hotel. Dit is een dienst van Retro Hotel. Deze Voorwaarden zijn geldig tijdens het bezoek op de website http://retro-hotel.be . Bij een bezoek en gebruik van de website accepteer je de Algemene Voorwaarden en de regels en beloof je deze na te leven.

Retro Hotel is een virtueel spel waar je met elkaar kan chatten, kamers bouwen en met vrienden kan ontmoeten. Indien u zich niet aan de regels kan houden kan een verbod op het bezoeken en gebruiken van de website worden opgelegd.


1.1 BEZOEKEN VAN HOTEL EN/OF SITE


Bij het bezoeken van Retro Hotel onderteken je een ontzichtbaar contract dat je geen lid bent van TTG Sulake B.V. en Habbo Hotel Incorporated. Ook zal je akkoord gaan geen acties te ondergaan tegen het content van Retro hotel. Door dit te overtreden betekent het dus dat u illegaal bezig bent. Ook is het niet toegestaan om poging tot hacken op onze website en/of hotel te proberen ondernemen.
Opgelet: Dit is niet Habbo Hotel van [Sulake Corporation Oy] . Indien u naar Het officiŽle Habbo Hotel wenst te gaan, klikt u hier!

2. Registreren / Aanmelding


(1) De belangrijkste functies kunnen gebruikt worden na registratie.

(2) Tijdens de registratie kiest u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen bij uw volgende bezoek aan de website.

(3) Retro Hotel behoudt zich het recht de gebruikersnaam te wijzigen of verwijderen. Een overdracht van een gebruikersnaam naar een andere gebruiker is niet toegestaan.

(4) Retro Hotel behoudt zich het recht te verhinderen dat u een registratie kan uitvoeren bij het overtreden van de Algemene Voorwaarden.

(5) Als uw registratie voltooid is krijgt u een bevestiging van aanmelding aan het e-mail adres dat u hebt ingevult tijdens de registratie. Bij het klikken van de link in de e-mail gaat u akkoord met de voorwaarden van RetroHotel. Uw Retro Hotel account zal kort daarna geactiveerd worden zonder enige kosten voor u.

(6) Per IP-adres kan je maximaal 3 accounts gebruiken. Dit is de zogenaamde Kloon-Bescherming. Als u meer dan 3 accounts wil door dat bijvoorbeeld meerdere familieleden willen registreren op Retro Hotel moet u een een E-mail sturen naar: info@retrohotel.be met als Onderwerp: "Meerdere Accounts". Als wij geen E-mail ontvangen worden alle Accounts geband.


3. Eigen Inhoud


(1) U mag eigen content op de site plaatsen met in het bijzonder teksten en commentaren. Het is ten strengste verboden de volgende dingen op de site te publiciceren:

- Inhoud in een andere taal dan de voertaal van het hotel. De huidige voertaal is NEDERLANDS;

- Inhoud met geweld, racisme of discriminatie of het bevorderen, verheerlijken, goedkeuren of bagatelliseren ervan;

- Nazi-inhoud;

- seksistische, pornografische en aanstootgevende inhoud;

- erotische inhoud, in het bijzonder van personen;

- Inhoud schadelijk voor minderjarigen;

- Links naar andere sites, premium telefoonnummers (bijv. 0900), SMS codes, adressen en URL's;

- Inhoud over producten van derden rechten, in het bijzonder auteursrechten en persoonlijkheidsrechten (bijvoorbeeld persoonlijke gegevens over een ander Retro Hotel of een derde partij) schenden, evenals kleineren of beledigende expressies;

- Spam;

- Data, die waarschijnlijk schade aan Retro Hotel toebrengt (zoals Virussen, Trojans, Dialers);

-Content waarmee uw commerciŽle of financiŽle belangen of die van derden worden gefinancierd;

- Inhoud die de toepasselijke wetgeving of de gedragscode van Retro Hotel overtreedt of toestaan of aanmoedigen van schending van de rechten.


(2)Als u inhoud aan de site toevoegd, naar het oordeel van Retro Hotel tegen de hiervoor genoemde verbod mededelingen, en Retro Hotel wordt geÔnformeerd, is Retro Hotel gerechtigd om:

(a) weigeren van de publicatie van die inhoud, als Retro Hotel de overtreding vooraf kent,

(b) worden verwijderd door gedeeltelijke bewerken of verwijderen van het strafbare feit,

(c) om de schending te elimineren door het volledig verwijderen van de inhoud in kwestie,

(d) uw account zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beŽindigen,

(e) het contract met u zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten en

(f) de bevoegde autoriteiten, met name politie en officieren van justitie van het wettelijke kader en de autoriteiten alle noodzakelijke gegevens te verstrekken. Retro Hotel behoudt zich het recht om inhoud te controleren voor publicatie.


(3) Ten aanzien van het content van derden die illegaal zijn en als uw rechten in het bijzonder worden geschonden, moet u Retro Hotel over deze inhoud onmiddellijk per e-mail informeren. Deze mededeling moet ten minste de volgende informatie bevatten:

- uw Retro Hotel Naam,

- Namen van de Retro's die de beledigende inhoud hebben gepubliceerd,

- Inclusief uitleg van de betwiste inhoud en op welke manier dit inbreuk maakt op uw rechten,

- gedetailleerde beschrijving van de locatie binnen de site waar de betwiste inhoud wordt gepubliceerd.


In geval van gerechtvaardigde klachten zal Retro Hotel de inhoud in kwestie onmiddellijk na ontvangst en herziening van de klacht verwijderen of de toegang ertoe blokkeren. Verdere vorderingen op Retro Hotel omwille van inhoud van derden, in het bijzonder schadeclaims bestaan niet.


4. Gebruiksduur / Annulering


(1) Zowel de gebruiker zelf als Retro Hotel kunnen het contract beŽindigen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden.

Bij opzegging door Retro Hotel kan uw gebruikersaccount verwijderd worden.

(2) Als u een betaald gebied of functie heeft op de site waarvoor een eenmalige vergoeding verschuldigd is, kunt u ook deze op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen beŽindigen. Er moet in dit geval een opzegtermijn van 4 weken gerespecteerd worden.

(3) Mocht u een betaald gebied of functie hebben op de site waarvoor een run-tijd-afhankelijke vergoeding betaalbaar is, kunnen zowel uzelf als Retro Hotel op elk gewenst moment het contract aan het einde of tijdens de termijn beŽindigen zonder opgave van reden.

(4) Het recht van beide overeenkomstsluitende partijen om te beŽindigen zonder voorafgaande kennisgeving om een belangrijke reden volgens de wettelijke bepalingen is absoluut. Een belangrijke reden voor Retro Hotel is bijzonder in het geval van een inbreuk door u tegen de bepalingen in de paragrafen van sectie 3 (1) en clausule 6 (3), alsmede in de gevallen, waar Retro Hotel een gegrond vermoeden heeft dat de ingevoerde gebruikersgegevens verkeerd of die van een derde partij zijn.


5. Gebruiksvergoedingen

(1) De site bestaat uit verschillende gebieden of functies die gedeeltelijk tegen betaling verkregen kunnen worden. Alle gebieden of functies die zijn onderworpen aan een heffing worden afzonderlijk verleend aan hen die zulks rechtmatig hebben verkregen.

Het gebruik van de website vereist dat u toegang hebt tot het Internet.

(2) Er zijn voor het gebruik van de basisfunctionaliteit van de site momenteel door Retro Hotel geen gebruikskosten voorzien. Speciale gebieden of functies worden aangeboden maar alleen bij de betaling van de huidig opgegeven vergoeding. De vergoeding wordt berekend in Credits, Bel Credits of Euro.

(3) Op Retro Hotel beschikt u over de momenteel aangeboden Betalingsmethoden: Gratis credits. De verworven Retro Hotel Credits worden dan dagelijks in uw virtuele portemonnee gecrediteerd.

U kunt alleen die Retro Hotel Credits invoegen die momenteel in uw portemonnee zitten.

Retro Hotel wijst er expliciet op dat wanneer u niet de wettelijke leeftijd heeft bereikt om de Retro Hotel Credits aan te kopen, u van tevoren de toestemming van uw ouders of ander volwassen persoon zal nodig hebben. Bij misbruik is Retro Hotel getiteld uw gebruikersaccount zonder aankondiging tijdelijk of permanent te blokkeren of de overeenkomst met u zonder voorafgaande kennisgeving te beŽindigen.

(4) Retro Hotel reserveert het uitdrukkelijk recht om bestaande of gewijzigde gebieden en functies in de toekomst tegen royalty's te bieden. Retro Hotel zal u hierover een maand van tevoren in kennis stellen.

(5) Momententeel zijn de betaalde functie op Retro Hotel het bekomen van de VIP en SUPERVIP-status en Belcredis. Alle info hierover kan u vinden op [http://retro-hotel.be/vip] en [http://retro-hotel.be/belcredits]. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om de regelgeving correct uit te voeren en op te volgen. Retro Hotel neemt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer u de VIP-status niet kan worden toegekend ten gevolge van een fout van uzelf.


6. Uw Plichten

(1) U bent verplicht om uw toegangsgegevens strikt persoonlijk en vertrouwelijk te houden en nooit beschikbaar te maken aan een derde partij.

Wanneer u de verdenking of zekerheid heeft dat een derde toegang heeft tot uw gegevens op Retro Hotel moet u ons daarvan onmiddellijk in kennis stellen via e-mail. Als u de toegangsgegevens van een andere gebruiker op Retro Hotel bekend zijn, is het ook in het geval van toestemming van de andere gebruiker, verboden om te registreren met toegansgegevens anders dan die van uzelf.

U bent aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door misbruik van uw toegangsgegevens door uzelf of derden.

(2) Bovendien bent u verplicht om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken bij de registratie van uw persoon. In het geval van wijzigingen zijn de bijbehorende informatie in uw Retro Hotel profiel aanpasbaar (bijvoorbeeld wijzigen van e-mailadres).

(3) De site is privť en voor het beoogde gebruik beschikbaar. Ander gebruik zijn uitdrukkelijk verboden, zoals bijvoorbeeld:

- Commercieel misbruik (toegang verkrijgen tot afzonderlijke gebieden of functies waar een vergoeding voor voorzien is),

- Lezen van e-mailadressen en inhoud, met name door middel van technische hulpmiddelen zoals hardware of software,

- Contacteren van Retro Hotel op een andere manier dan op de website in de context van het beoogde gebruik verstrekt (bijvoorbeeld geen grote mailings of spam),

- Gebruik van andere Retro Hotel inhoud zonder hun toestemming,

- Integratie van reclame in eigen content,

- Transmissie- of publicatie van advertenties van eender welke aard,

- Overdracht van bestanden, zoals virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke gegevens,

- Wijzigingen aan de site,

- Illegaal gebruik (zie, B.v., artikel 7 (3) en (4)).

(4) De site biedt de mogelijkheid om met andere gebruikers te communiceren en commentaar te geven op hun verschijning of releases. Het is verboden om inhoud te publiceren die inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder valse beweringen van feiten en lasterlijk, beledigend taalgebruik of gedrag.

(5) Bij een schending van rechten zijn punten (1) tot (4) sectie 3 (2) van toepassing.

(6) U bent verantwoordelijk om er voor te zorgen dat aan de huidige systeemvoorwaarden wordt voldaan op het moment van gebruik van de website met al hun gebieden en functies (hierna te noemen het 'aanbod'). In dit opzicht wijst Retro Hotel erop dat de installatie van de gratis Shockwave Player door Adobe Systems Incorporated in de meest recente versie vereist is. Dit programma maakt geen deel uit van de Retro Hotel diensten.

Bij wijzigingen van het aanbod kan het nodig zijn dat de systeemvereisten aangepast moeten worden om te kunnen doorgaan met het aanbod. Het is aan uzelf om de nodige maatregelen daarvoor te nemen en op eigen kosten (in bepaalde software-updates). De installatie van de hierboven genoemde software (bijvoorbeeld, Plug-In) is op eigen verantwoordelijkheid en risico.

(7) In het kader van de website is er de mogelijkheid tot interactie met andere gebruikers (bijvoorbeeld, ruilhandel). Speciale voorwaarden of gedragsregels moeten in acht worden genomen voor sommige acties. U vindt meer informatie op de FAQ-pagina's.


7. Gebruiksrechten (1) Met het uploaden of andere integratie van content op de website verleend u Retro Hotel het recht om deze inhoud gratis (met inbegrip van de bevordering van de site en andere economische activiteiten door Retro Hotel gerelateerd aan de site) te gebruiken. Dit omvat met name het recht op inhoud opslaan, bewerken, wijzigen, reproduceren, overdracht, (met name in andere bestandsindelingen om over te dragen), om te publiceren, te verspreiden, openbaar te maken, verzenden, uitvoeren en klaar voor downloaden en/of met behulp van technische faciliteiten beschikbaar te maken en deze aanbieding in alle media toe te passen (met inbegrip van de prestaties of de weergave van de inhoud). Licentieverlening bevat in het bijzonder:

a) Meegenomen in digitale datanetwerken (bijvoorbeeld het Internet);

b) Verbinding maken met een externe gegevensoverdracht via data-netwerken in termen van volledig of gedeeltelijk reproduceren ('Online prelistening' of 'Online bekijken');

c) In te dienen voor de toepassing van permanente opslag (downloaden) via data-netwerken (inclusief mobiele telefoons).


U verleent Retro Hotel synchronisatie recht met betrekking tot de inhoud. Retro Hotel heeft het recht om de inhoud te combineren met elk een ander werk, in het bijzonder beelden, muziek, films of een stem op te nemen en zo en met name in het kader van promotionele activiteiten te gebruiken.

(2) U erkent dat de inhoud van Retro Hotel gebruikers of anderen of van derden van intellectuele-eigendomsrechten (intellectuele-eigendomsrechten) in bepaalde auteursrechten worden beschermd. U bent niet toegestaan om, met uitzondering van de inhoud die door uzelf ter beschikking gesteld via de website, vooral op de website gepresenteerde inhoud door gebruikers, anderen of derden te gebruiken, in het bijzonder, te kopiŽren, opslaan, bewerken, of verspreiden, tenzij dit met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Retro Hotel gebeurt.

(3) Het is onder andere zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Retro Hotel niet toegestaan om:


a) De site of delen daarvan (in bepaalde inhoud, zoals foto's, video's, enz.) te integreren uw eigen sites of websites van derden via de link of framing of op enige andere wijze vertegenwoordigen of

b) Om de website of enig deel daarvan (in bepaalde inhoud, zoals foto's, video's, enz.) te kopiŽren of volgens de programmering, met name in de manier van 'reverse engineering',

c) Op het Internet voor een vergoeding of gratis gratis diensten aan te bieden die betrekking hebben op de site en de verkeerde indruk wekken dat deze gebruikers voordelen zou krijgen of zou de prestaties met de toestemming van of in samenwerking met Retro Hotel worden geboden.

d) De aankoop en verkoop van Retro Hotel artikelen zoals meubilair, Credits, Credit codes, rekeningen, op file sharing netwerken, privť (Internet) veilinghuizen en andere markten, en persoonlijke websites is niet toegestaan.

(5) Wanneer er een schending is van de verplichtingen bedoeld in (3) en (4) sectie 3 is vervolgens punt (2) van toepassing.


8. Vrijstelling / Gebruiker aansprakelijkheid

(1) U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud weergegeven onder uw gebruikersnaam op de site, zoals bijvoorbeeld teksten.

Als u inbreukmakende inhoud van de website uploadt of anders in de site integreerd, bevestigt u met name dat dit geen rechten van derden, met name auteursrecht en rechten tot uitvoering en persoonlijke id-rechten en/of het recht op een eigen afbeelding schendt.

(2) Komt het tot niet nakoming van deze bepalingen en voorwaarden, met name de in secties 3 (1), 6 en 8 (1) bepaalde verplichtingen bent dus u verplicht om Retro Hotel te vrijwaren van alle relevante derde partij en verdere schade die zich voordoen in deze context, kosten en kosten (inclusief redelijke advocaat die voortvloeien uit een verdediging tegen de vordering en gerechtskosten).


9. Omvang van de diensten

(1) Retro Hotel verzekert het aanbod in de huidige versie op basis van deze bepalingen en voorwaarden als de meest actuele. Omdat Retro Hotel voortdurend streeft om haar diensten te verbeteren, kunnen er wijzigingen, toevoegingen en wijzigingen van het aabod voorkomrn. In geval van aanzienlijke wijzigingen zal Retro Hotel proberen om u zo goed mogelijk van tevoren in kennis te stellen.

Nieuwe secties en functies worden aangeboden op basis van deze bepalingen en voorwaarden. Vooor zover nieuwe gebieden en functies op basis van speciale voorwaarden (hierna "bijzondere voorwaarden") zijn ter beschikking gesteld gelden de bijzondere voorwaarden en bepalingen van toepassing naast deze voorwaarden en bepalingen.

(2) Omwille van wettelijke, technische of economische redenen behoudt Retro Hotel het recht om het aanbod geheel of gedeeltelijk te stoppen.


10. Garantie / Aansprakelijkheid van de dienstverrichter

(1) Retro Hotel garandeert niet dat de website ten aller tijden zonder onderbreking en fouten bechikbaar zal zijn. Door technische omstandigheden, niet in de invloedssfeer van Retro Hotel, in het bijzonder een tijdelijke onbereikbaarheid van het Internet of de website kan er uitval zijn. Dit geldt ook in het geval van onderhoud en updates. U gaat akkoord met dergelijke maatregelen die mogelijks buiten de normale kantooruren gebeuren en die tijdig worden aangekondigd. Dergelijke tijdelijke onbereikbaarheid van site vormt geen tekort.

(2) Retro Hotel is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of verwijderingen door technische omstandigheden.

(3) Retro Hotel houdt u aansprakelijk voor schade aan materiŽle contractuele verplichtingen, grove nalatigheid of nalatige schending. Voor licht nalatige schending van essentiŽle contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid beperkt tot de in de overeenkomst typische, voorzienbare schade. Bovendien, wordt elke aansprakelijkheid van de leverancier uitgesloten. Met name zal gevolgschade niet worden vervangen. De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid geldt niet voor die van Retro Hotel, een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende zaakgelastigde veroorzaakt door schuld voor schade aan leven, lichaam of gezondheid alsook wat betreft de aansprakelijkheid volgens het product aansprakelijkheidsrecht.

(4) Als gepubliceerde website-inhoud van andere gebruikers of elke derde partij (bijvoorbeeld externe deskundigen) verschijnd, geeft Retro Hotel geen garantie voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van deze inhoud omdat deze niet voorafgaand aan publicatie kon worden gecontroleerd.

Ook gegevens door gebruikers of derden (bijvoorbeeld externe deskundigen) uitgedrukt op de website en gepubliceerde meningen geven niet de mening van Retro Hotel weer.


11. Inhoud van derden

(1) In het kader van het aanbod kan het tot de integratie van inhoud van derden (bijvoorbeeld banners, links, micro-sites) komen. Retro Hotel aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud.

(2) Voor zover in het kader van de website, diensten worden aangeboden aan derde partijen, sloot u een contract tussen u en de derde partij in geval van een vordering. Retro Hotel heeft geen invloed op deze diensten of hun levering. (1) Zin 2 zijn van overeenkomstige toepassing.


12. Privacybeleid

(1) De door Retro Hotel opgehaalde gegevens betreffende uw persoon zullen volgens het Retro Hotel Privacybeleid en toepasselijke recht inzake gegevensbescherming worden verzameld, opgeslagen, verwerkt of verwijderd.

(2) Zover je met de geldigheid van Retro Hotel privacy policy [link] in het kader van registratie akkoord gaat kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken per E-Mail.


13. Recht van herroeping


Recht van herroeping

U kan uw contractuele verklaring binnen twee weken zonder opgave van redenen in tekstvorm (bijvoorbeeld brief, fax of E-Mail) herroepen. De termijn begint ten vroegste met de ontvangst van deze instructie. Het volstaat de tijdige verzending van de annulering naar het volgende adres te sturen: E-Mail: info@retrohotel.be


Gevolgen van herroeping

In het geval van een effectieve herroeping zijn alle eventuele verkregen voordelen terug te geven.


14. Slotbepalingen

(1) Het Retro Hotel privacy-beleid, de Retro Hotel gedragscode ('regels'), evenals alle bijzondere gebruiksvoorwaarden voor specifieke gebieden of functies van deze site zijn ook onderdeel van deze voorwaarden en bepalingen. Als er conflict ontstaat tussen de bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden, gaan de speciale bepalingen en voorwaarden in werking.

(2) Retro Hotel behoudt zich het recht om deze bepalingen en voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Vervolgens ontvangt u een melding van de veranderingen. Deze veranderingen zullen beschouwd worden als goedgekeurd, als u

a) uitdrukkelijk akkoord gaat met deze wijzigingen (bijvoorbeeld in het kader van een dialoog over de website) of

b) deze veranderingen binnen 4 weken na ontvangst van de kennisgeving niet werderspreekt via E-Mail.

(3) Retro Hotel heeft het recht om het aanbod geheel of gedeeltelijk aan een derde partij over dragen. Voor zover het aanbod als geheel wordt overgedragen met de derde partij, gaat voor Retro Hotel en de gebruikers van Retro Hotel het contract in werking.

(4) Het Belgische recht is van toepassing.